Trang chủ Nghiên cứu Đề tài cấp nhà nước MỤC LỤC TẠP CHÍ XÃ HỘI HỌC, NĂM 2012, SỐ 3

MỤC LỤC TẠP CHÍ XÃ HỘI HỌC, NĂM 2012, SỐ 3

PDF.InEmail

TÊN BÀI TÁC GIẢ TRANG
(Click vào tên bài để tải về)    
PHẦN CHUNG
Về khoa học tổ chức và công tác tổ chức nhà nước VĂN TẤT THU 3
Đặc trưng nhân khẩu học của quá trình đô thị hóa ở Việt Nam: Một số phát hiện từ cuộc Tổng điều tra Dân số và Nhà ở năm 2009

NGUYỄN HỮU MINH

11

Ruộng đất, nông dân và mấy vấn đề phát triển nông thôn BÙI MINH,
BẾ QUỲNH NGA,
ĐẶNG THỊ VIỆT PHƯƠNG
26
XÃ HỘI HỌC THỰC NGHIỆM
Quan hệ xã hội và vốn xã hội: Nghiên cứu so sánh Việt Nam và Hàn Quốc NGUYỄN QUÝ THANH
CAO THỊ HẢI BẮC
35

Đánh giá chất lượng dân số 5 dân tộc thiểu số bằng cách tính chỉ số PQI


NGUYỄN THỊ KIM HOA,
ĐẶNG THỊ ÁNH NGUYỆT,
MAI LINH
45
Tình hình sử dụng thuốc tiêm tránh thai tại Hà Nội: Thực trạng và giải pháp tăng cường chất lượng cung cấp dịch vụ

ĐOÀN KIM THẮNG

58

Vai trò kép của hợp tác xã và vị trí của nó trong không gian xã hội

VÕ THỊ KIM SA

69

Một vài đặc trưng nếp sống gia đình tại chung cư cao cấp Trung Hoà - Nhân Chính, Hà Nội 

NGUYỄN HỒNG HÀ

81

SỰ KIỆN – NHẬN ĐỊNH

Vị thế của môi trường văn hoá trong phát triển

LÊ THỊ THUỲ DUNG

95

TRAO ĐỔI NGHIỆP VỤ

Vận dụng lý thuyết vốn xã hội của Pierre Bourdieu vào phân tích vai trò của xã hội dân sự

LÊ THU HÀ

100

XÃ HỘI HỌC THẾ GIỚI
“Lời mời đến với xã hội học...”: Một lời mời cuốn hút PHẠM VĂN BÍCH 105
THÔNG TIN XÃ HỘI HỌC
* Trên giá sách của nhà Xã hội học 120
* Giới thiệu luận án/luận văn Xã hội học 122
* Thể lệ gửi bài 123
* Hộp thư bạn đọc
TIN TỨC XÃ HỘI HỌC
* Tiếp giáo sư Siraishi, Đại học Waseda, Nhật Bản 127
*Đoàn cán bộ Viện Xã hội học và Viện Gia đình & Giới thăm và làm việc tại Malaysia. 108
* Viện Xã hội học tổ chức Seminar trình bày các kết quả nghiên cứu các đề tài cấp Bộ và nhiệm vụ cấp Bộ 2011- 2012

128

* Hội thảo khoa học: Thanh niên hiện nay nhìn từ góc độ liên ngành khoa học xã hội 130
* Chuyển trụ sở Tạp chí Xã hội học 130

TÓM TẮT MỘT SỐ BÀI CHÍNH BẰNG TIẾNG ANH

131


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Hộp thư bạn đọc

Đăng ký nhận tin

Thống kê

Các thành viên : 11
Nội dung : 494
Liên kết web : 54
Số lần xem bài viết : 3901947